meie ühingust

Me kohtusime 2013 aasta lõpus. Hubases kohvikus külmal talveõhtul. Viis ilusat edukat naist. Viis ühe eesmärgiga liitud ema. Me rääkisime mitu tundi järjest. Rääkisime kõvasti, üksteisele vahele segades. Me vist segasime teisi külastajaid ja ärritasime ettekandjaid. Aga meil oli ükskõik, sest me rääkisime kõige tähtsamast – meie lastest. Meie erilistest lastest.

Meist igaühe maailm muutus järsku ja enam polnud endineSee ei tähenda, et maailm on nüüd halvem või parem. Meie maailm on täiesti eriline. Kõik mis oli nii tähtis enne järsku muutus absoluutselt mõttetuks. Ja vastupidi, see mis oli mõttetu järsku muutus elu eesmärgiks.

Meie lastel on erinevad diagnoosid. Mõningatest te arvatavasti polegi kuulnud. Väga tihti kui inimesed kuulavad, et lapsel on autism või Downi sündroom näeme nende silmadest kaastunnet ja haletsustKuid kui te ainult teaksite kui palju õnne ja rõõmu kannavad endas meie lapsed! Kui palju headust ja naeratusi kinkivad nad meile iga päev, iga tund, iga hetk. Nad teevad meid tohutult õnnelikuks. Ainuke asi, mida meie kõik väga tahaksime – teha õnnelikemaks meie erilisi lapsi ja kinkida neile väärilist elu!


Me toetame erivajadustega lapsi ja nende peresid. Jagame kogemusi, infot ja optimismi. Aitame puuetega lapsi sõltumata nende vanusest ja diagnoosist.

Meie tegevuse ajal:
 • oli loodud klubi puuetega laste vanemate toetamiseks, praegu on klubis registreeritud rohkem kui 300 vanemat.
 • oli loodud infokeskus, kus eriliste laste vanemad saavad alati leida toetust, saada vajalikku informatsiooni, ning nende lapsed kohtuvad spetsialistidega.
 • luua ja säilitada aktiivses režiimis temaatilisi foorumeid, Facebook’i lehe ning organisatsiooni kodulehe, mis valgustavad kõiki meie tegevusi ja üritusi
 • algatasime traditsioonilisi kohtumisi vanematele mängutubades, kus emad lõõgastuvad ja suhtlevad omavahel ning mängivaid lapsi jälgivad noored vabatahtlikud spetsialistid.
 • infokeskuses korraldame regulaarsed tasuta seminarid, spetsialistide nõupidamised ja temaatilised teabekohtumised erivajadustega laste vanematele
 • regulaarselt valgustame meedias meie tegevust ja puuetega laste perede probleeme, et tõsta ühiskonna teadlikkust ning juhtida tähelepanu antud probleemile.
 • algatasime traditsioonilise lihavõttepüha messi, kus müüdi puuetega laste loomingulisi teosid.

Lähi- ja kaugtulevikus plaanime:
 • algatada puuetega lapsi kaasava hariduse populariseerimine tavakoolides
 • korraldama täiendavat väljaõpet koolieelsete ja üldharidusasutustele, kus õpivad erivajadustega lapsed ning millised tunnevad tugevat puudujääki tänapaevaste meetodite valdamisel
 • korraldama mitteametlike üritusi tavalastele, eesmärgiga kasvatada tolerantset suhtumist eriliste laste suhtes (sealhulgas ühised lastelaagrid, messid, näitused, spordisündmused, reisid, meeskonna koolitused)
 • korraldama enda omi ning osaleda aktiivselt linna heategevuslikes, meelelahutuslikes, uudiste ja spordi üritustes, kus osalevad erivajadustega lapsed ja noored. Eesmärgiks on parandada nende kodanikuaktiivsust ja osalust ühiskonnas
 • teha koostööd sarnaste eestikeelsete organisatsioonidega ning kolleegidega teistest riikidest
 • osaleda partneritena ning ka ise algatama rahvusvahelisi seminare, koolitusi ja noorsoovahetusi
 • korraldada koostöös linna- ja linnaosavalitsustega erivajadustega lastele päevased linnalaagrid ning väljasõiduga suvelaagrid
Juhatus koosneb ühest juhatuse liikmest, kelleks on Julia Stolberova.

MTÜ Eriline Maailm järgib oma tegevustes (ja missiooni täitmisel) eetilisi põhimõtteid. 

Oleme valmis koostööks. Kui meie tegevus pakub teile huvi, tulge meie nõustamiskeskusesse, helistage ja kirjutage meile!

Koos me saame palju saavutada!
info@erilinemaailm.ee